Voorwaarden

 1. De groenbakreiniger verplicht zich tot het reinigen van de binnenkant van uw bak.
 2. Het abonnement wordt aangegaan voor de duur van een jaar en wordt zonder tegenbericht automatisch voor u verlengd.
 3. Betaling geschiedt één maal per jaar via toegestuurde rekening of via automatische incasso van het door u opgegeven rekeningnummer.
 4. Opzegging kan schriftelijk en minimaal 1 maand voor het einde van uw jaar-abonnement. Wij accepteren geen opzeggingen van derde partijen alleen van de consument rechtstreeks.
 5. De adressticker moet duidelijk zichtbaar op het deksel van de bak zijn aangebracht.
 6. Mocht u gaan verhuizen binnen de gemeente, dan kunt u het abonnement gewoon mee laten verhuizen. Wel moet u dit ons 1 maand van tevoren schriftelijk doorgeven.
 7. Bij strenge vorst, hevige sneeuwval of weersomstandigheden met code rood kunnen wij in verband met de verkeersveiligheid niet reinigen. Die reiniging komt dan te vervallen.
 8. Mocht de bak op de dag van reiniging onverhoopt niet schoongemaakt zijn, dan verzoeken wij u om dit de volgende dag voor 12.00 uur aan ons door te geven zodat wij deze alsnog kunnen komen reinigen.
 9. Op de dag dat uw groenbak geledigd wordt, kunnen wij tot 18:00 uur bij u langskomen om deze te reinigen. Haal uw bak dus niet te vroeg weg!
 10. De bak dient altijd op dezelfde plek te worden neergezet en goed geleegd te zijn. In de bak mag alleen het daarvoor bestemde afval worden gedeponeerd.
 11. In de bak mogen - na het legen - geen dierlijke uitwerpselen of kattengrit achterblijven.
 12. Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW.
 13. In week 30 en 31 hebben wij vakantie. Voor uw actuele schema, check het reinigingsschema op onze website.
Laat maden en stankoverlast in de kliko reinigen en schoonmaken door de groenbakreiniger
“Nog nooit zo schoon geweest.”
Merijn
Uw kliko en grijze container laten reinigen en schoonmaken door de groenbakreiniger Uw gft bak en restafvalbak laten reinigen en schoonmaken door de groenbakreiniger